Universitat Rovira i Virgili

requeriments de les assignatures als laboratoris

inicials
a  c  d  e  f  g  i  j  l  m  n  o  p  r  s  t  U  v  w  x  qualsevol

g++ AC, EC
gcc AC, CPM, EC, FP
gcc-alpha-linux-gnu AC
gdb AC, EC
gedit CPM
gnuplot AC, EC
graphplan PAR
grit C