Universitat Rovira i Virgili

requeriments de les assignatures als laboratoris

inicials
3  a  c  d  e  f  g  h  i  j  l  m  n  o  p  q  r  s  t  U  v  w  x  z  qualsevol

icedtea-plugin FSO
iceweasel GSX
iceweasel: certificats urv GSX
iceweasel: plugin flash GSX
imagej VARP
imagej: plugins VARP
intellij idea community SD, TAP
intellij idea: plugin scala SD, TAP
iproute GSX
iptables GSX