Universitat Rovira i Virgili

requeriments de les assignatures als laboratoris

inicials
3  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  l  m  n  o  p  q  r  s  t  U  v  w  x  z  qualsevol

jade SMA
java IA, VARP
jdk AAX, ASSD, CNE, IBD, IPO, MP, PR, SMA, TAP
jdk8 ASM
jflap LF
john SX
julia CNE