Universitat Rovira i Virgili

requeriments de les assignatures als laboratoris

inicials
a  c  d  e  f  g  i  j  l  m  n  o  p  r  s  t  U  v  w  x  qualsevol

jade SMA
java IA, VARP
jdk AAX, ASSD, CNE, IPO, MP, PR, SMA
julia CNE