Universitat Rovira i Virgili

requeriments de les assignatures als laboratoris

inicials
a  c  d  e  f  g  i  j  l  m  n  o  p  r  s  t  U  v  w  x  qualsevol

make CPM
matlab CNE, VARP, VC
matlab: Computer Vision System Toolbox VARP
matlab: Image Acquisition Toolbox VARP
matlab: Image Processing Toolbox VARP
matlab: Signal Processing Toolbox VARP
matlab: Statistics and Machine Learning Toolbox VARP
matlab: suport per a càmera ip VARP, VC
msysgit C, ESO