Universitat Rovira i Virgili

requeriments de les assignatures als laboratoris

inicials
a  c  d  e  f  g  i  j  l  m  n  p  r  s  t  v  w  qualsevol

matlab CNE, VARP
matlab: Computer Vision System Toolbox VARP
matlab: Image Acquisition Toolbox VARP
matlab: Image Processing Toolbox VARP
matlab: Signal Processing Toolbox VARP
matlab: Statistics and Machine Learning Toolbox VARP
matlab: suport per a càmera ip VARP
maven AAX, DAAW, SO
microsoft project PSI
milax-allegro FP
milax-allegro-dev FP
mongodb AIGD, BDA
mongodb-database-tools AIGD
mongodb: compass AIGD, BDA