Universitat Rovira i Virgili

requeriments de les assignatures als laboratoris

inicials
a  c  d  e  f  g  i  j  l  m  n  o  p  r  s  t  U  v  w  x  qualsevol

navegador web AAX, E, IPO, VC
nemiver CPM
netbeans AAX, SMA, SO
netbeans: glassfish SO
notepad++ AAX, CL, CNE, IPO
nvidia-cuda-dev CPM
nvidia-cuda-doc CPM
nvidia-cuda-gdb CPM
nvidia-cuda-toolkit CPM
nvidia-nsight CPM
nvidia-visual-profiler CPM