Universitat Rovira i Virgili

requeriments de les assignatures als laboratoris

inicials
a  c  d  e  f  g  i  j  l  m  n  p  r  s  t  v  w  qualsevol

navegador web E, IPO
netbeans SO
netbeans: glassfish SO
nodejs DAAW
notepad++ CL, CNE, IPO
npm DAAW