Universitat Rovira i Virgili

requeriments de les assignatures als laboratoris

inicials
3  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  l  m  n  o  p  q  r  s  t  U  v  w  x  z  qualsevol

navegador web AAX, E, IPO, VC
ncurses-dev FSO
nemiver CPM, FSO
netbeans AAX, ADA, SMA, SO
netbeans: glassfish ADA, SO
netbeans: java ee ADA
netbeans: junit ADA
netcat GSX
network-manager desactivat GSX
nexus 6 amb android 6.0 ASM
nexus 6 amd android 7 ASM
nmap GSX, SX
notepad++ AAX, CL, CNE, IPO, XC
npm SCE
nvidia-cuda-dev CPM
nvidia-cuda-doc CPM
nvidia-cuda-gdb CPM
nvidia-cuda-toolkit CPM
nvidia-nsight CPM
nvidia-visual-profiler CPM