Universitat Rovira i Virgili

requeriments de les assignatures als laboratoris

inicials
3  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  l  m  n  o  p  q  r  s  t  U  v  w  x  z  qualsevol

openmp CPM
openmpi CPM
openmpi-doc CPM
openssl GSX, SX
openvas SX
openvpn SX