Universitat Rovira i Virgili

requeriments de les assignatures als laboratoris

inicials
3  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  l  m  n  o  p  q  r  s  t  U  v  w  x  z  qualsevol

r E, SIO
r commander E
r-cran-devtools SVI
r-cran-dplyr SVI
r-cran-ggplot2 SVI
r-cran-stringr SVI
radatools XC
rails SCE
rstudio SVI
ruby SCE