Universitat Rovira i Virgili

requeriments de les assignatures als laboratoris

inicials
3  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  l  m  n  o  p  q  r  s  t  U  v  w  x  z  qualsevol

talk FSO
talkd FSO
tarja de so PAR
tcpdump GSX
telèfons voip SM
texlive FP
texmaker SIO
texstudio SIO
tiled C
tkgate 1.8 EC
tkmib GSX
traceroute GSX