Universitat Rovira i Virgili

requeriments de les assignatures als laboratoris

inicials
a  c  d  e  f  g  i  j  l  m  n  o  p  r  s  t  U  v  w  x  qualsevol

variables i paths C, ESO
vim CPM
visor pdf AC, EC, FP, IA, PAR, SMA, VC
visual studio PAR
visual studio: pddl PAR
vlc FP