Universitat Rovira i Virgili

requeriments de les assignatures als laboratoris

inicials
3  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  l  m  n  o  p  q  r  s  t  U  v  w  x  z  qualsevol

variables i paths C, ESO
vim CPM, GSX, SX
visor pdf AC, EC, FP, FP2, IA, PAR, SMA, SX, VC
visor postscript SX
visual studio FP2, PAR, SCE, SD
visual studio: c/c++ FP2
visual studio: pddl PAR
visual studio: python FP2
vlc FP