Universitat Rovira i Virgili

firefox

   
ep!, NO té prog!!!
2 assignatures:
ACArquitectura de Computadors
VARPVisió Artificial i Reconeixement de Patrons