Universitat Rovira i Virgili

linux

   
ep!, NO té prog!!!
2 assignatures:
ACArquitectura de Computadors
ECEstructura de Computadors