Universitat Rovira i Virgili

matlab

   
ep!, NO té prog!!!
2 assignatures:
VARPVisió Artificial i Reconeixement de Patrons
VCVisió per Computador