Universitat Rovira i Virgili

servidor moodle

   
ep!, NO té prog!!!
2 assignatures:
EEstadística
MXModelització de Xarxes