Universitat Rovira i Virgili

android studio

   
ep!, NO té prog!!!
2 assignatures:
ASMAplicacions i Serveis Mòbils
IPOInteracció Persona-Ordinador