Universitat Rovira i Virgili

python3

   
ep!, NO té prog!!!
2 assignatures:
ASSDArquitectures Segures de Sistemes Distribuïts
PCProgramació Científica