Universitat Rovira i Virgili

nmap

   
ep!, NO té prog!!!
2 assignatures:
GSXGestió de Sistemes i Xarxes
SXSeguretat en Xarxes