Mapa igualat per densitats del vot independentista a les eleccions al Parlament de Catalunya 2015.

Per representar correctament els resultats de les eleccions, i en general qualsevol tipus de dades de caire demogràfic, resulta crucial construir mapes on la mida de les àrees geogràfiques (municipis, comarques) sigui proporcional a la població que habita dites zones. Els mapes estàndards no contemplen aquesta possibilitat, i per això necessitem algorismes especials per obtenir cartogrames, és a dir, mapes deformats en funció d’alguna propietat demogràfica que ens interessi.
Per tal d’entendre el resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya que varen tenir lloc el 27 de setembre de 2015, hem construït un mapa que iguala les densitats de cada regió, fent servir una tècnica àmpliament coneguda basada en difusió (Michael T. Gastner and M. E. J. Newman, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101, 7499-7504 (2004)). La mida de cada municipi s’ha deformat tenint en compte el nombre de votants d’aquell territori (nombre de persones que han exercit el dret a vot). El color representa el percentatge de vots de caire independentista, és a dir, aquells dirigits a les llistes Junts pel Sí i la CUP, els dos partits que han presentat un programa clarament pro-independència.Density-equalizing map of Catalan elections results.

To represent election results, as well as many other types of human data, it is crucial to construct maps where the size of geographic areas, e.g. administrative units as municipalities, is proportional to their population. This is not the case for standard maps, and special algorithms are needed to obtain "cartograms", i.e. maps deformed according to some desired demographic property. In order to understand the results of the elections for the Catalan Parliament which took place in Catalunya on 27th September 2015, we built a density-equalizing map using a well-known technique based on physical diffusion (Michael T. Gastner and M. E. J. Newman, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101, 7499-7504 (2004)). The size of each municipality is deformed according to the corresponding number of voters, while the color encodes the percentage of votes obtained by parties "Junts pel Si" and "CUP", well-know for their politic program pro-independence. We show in the figure the two maps, the standard map (on the left) and the density-equalizing cartogram (on the right). The cartogram clearly put in evidence the spatial and politic separation of Catalan people in favor of independence.

Manlio De Domenico

Postdoctoral Research Fellow.
Computer Science,
Universitat Rovira i Virgili.

Website - E-mail

Alex Arenas

Professor.
Computer Science,
Universitat Rovira i Virgili.

Website - E-mail