Consultes


        Consulteu la  intranet de l'ETSE

        Fora del calendari de classes, demaneu hora per email

Docència Actual

Responsable:

 • Gestió de Xarxes, Grau Telecomunicacions (des de 2017-18)

 • Disseny de Xarxes, Grau Telecomunicacions (des de 2017-18)


Docència Antiga

Responsable:

 • Gestió de Serveis i Xarxes, Grau Informàtica i Grau Telemàtica (des de 2012-13 a 2013-14)

 • Xarxes de Dades, Grau Informàtica (des de 2012-13 a 2013-14)

 • Xarxes de Dades, Grau Telemàtica (des de 2011-12 a 2013-14, extingida)

 • Xarxes de Computadors/ETIS (del curs 92-93 al 2012-13, extingida)

 • Administracií i Gestió de Xarxes de Computadors/ETIS (optativa des del curs 97-98 al 2012-13, extingida)

 • Xarxes de Computadors II (2n cicle EI i maàsters, des del curs 00-01 al 2012-13, extingida)

 • Xarxes de Computadors I (2n cicle EI i maàsters, des de 2007-08 al 2012-13, extingida)

 • Informàtica Bàsica 1990-1992 (Computadors 1 + Computadors 2 del 1r pla d'estudis, extingida)

 • Ampliaciíó de Xarxes de Computadors (optativa dels anys 96 al 97, extingida)

 • Gestií de Xarxes de Computadors (optativa dels anys 95 al 97, extingida)

 • Fonaments de Telemàtica (ETTTeT, des del curs 03-04 fins el 05-06, extingida)

Col·laborador:

 • Computadors 1 i 2 (sols pràctiques i alguns anys)

 • Computadors (pràctiques, sols alguns anys)

 • Estructura de Computadors I (pràctiques, des del curs 98-99 al 2007-08)

 • Sistemes Operatius (problemes i pràctiques des del curs 96-97 fins 98-99 aprox.)

 • Xarxes de Computadors I (2n cicle EI i maàsters, curs 99-2000)

 • Xarxes de Computadors II (2n cicle EI i maàsters, el curs 99-2000)