Estimació numèrica de resultats

 

Practica l'estimació de resultats d'operacions aritmètiques bàsiques i controla l'error que es produeix. Pots arribar a fer aproximacions amb un error del 5% per excés o defecte.

 

 

Si vols llegir les instruccions clica aquí.