Recerca

Grups de Recerca

La recerca de la secció està contextualizada dins de la Matemàtica i la Matemàtica Aplicada. En els següents enllaços podreu trobar informació concreta sobre els grups de recerca URV actius de la secció. Per cadascun dels grups trobareu el llistat dels seus membres, línies prioritàries de recerca, publicacions, tesis dirigides, etc.


Grup de Recerca en Geometria Aplicada (GEOMETRY)
Grup de Recerca en Matemàtica Discreta (MATDISCR)
Grup de Recerca en Codis, Privadesa i Combinatòria Algebraica (COPRICA)
Grup de Recerca en Sistemes Dinàmics Discrets i Continus (SISDINDC)Cadascun dels grups té diverses línies de recerca. Les següents descripcions són petits resums relatius a cadascuna de les línies de recerca pensats per a persones no especialistes. Com dèiem abans, si voleu trobar informació més específica de la feina que portem a terme en cada grup i en cada línia (articles, tesis, etc) podeu anar als enllaços anteriors.